Hãy để CEPC là ngôi nhà chung của mọi thành viên
   - Tác giả: Phan Thị Anh Thư