Một công trình đầy ý nghĩa tại xã Đắc Tôi - Huyện Nam Giang
   - Tác giả: Phạm Xuân Thùy