Ký túc xá Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, nơi gặp gỡ những tấm lòng.
   - Tác giả: Lê Văn Hường