Giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
   - Tác giả: An Thị Hà