Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt.....
   - Tác giả: Bùi Phước Khánh