Hơn cả một công trình
   - Tác giả: Võ Trọng Bảo Tín