Hãy vượt qua hoàn cảnh và giữ vững niềm tin em nhé
   - Tác giả: Lê Thanh Dũng