HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo tín chỉ
Website

TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:467.010
Hôm qua:141
Hôm nay:9

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỌC
Học kỳ :
Nhóm phòng :
Tuần :
BuổiTiếtThứ 2
18/02/2019
Thứ 3
19/02/2019
Thứ 4
20/02/2019
Thứ 5
21/02/2019
Thứ 6
22/02/2019
Thứ 7
23/02/2019
Chủ nhật
24/02/2019
Phòng 101G1 (Số chỗ 50)
Sáng1   
Tự động hóa (3t)
   
2      
3      
4       
5       
6       
Chiều1
BCSPK (3t)
KT cao áp (3t)
VH TBĐ & HTĐ (2t)
    
2    
3     
4
VH TBĐ & HTĐ (2t)
ĐA CS & TĐ (2t)
     
5     
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 101G3 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 102G1 (Số chỗ 50)
Sáng1
Tự động hóa (3t)
ĐA CS & TĐ (2t)
 
BCSPK (3t)
   
2    
3     
4
VH TBĐ & HTĐ (2t)
  
VH TBĐ & HTĐ (2t)
   
5     
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 102G3 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 103G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 104G1 (Số chỗ 50)
Sáng1
Điện tử công suất (2t)
Kỹ năng mềm (3t)
Điện tử công suất (2t)
    
2    
3 
CCĐ (3t)
    
4      
5      
6       
Chiều1
Điện tử công suất (2t)
CCĐ (3t)
     
2     
3
Kỹ năng mềm (3t)
     
4 
Điện tử công suất (2t)
    
5     
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 105G1 (Số chỗ 50)
Sáng1   
Kỹ năng mềm (3t)
   
2      
3      
4 
Điện tử công suất (2t)
 
Điện tử công suất (2t)
   
5     
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 106G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 107G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 201G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3