HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo tín chỉ
Website

TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:412.032
Hôm qua:269
Hôm nay:48

Thông báo V/v đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa K12C
07:57 | 07/02/2017

 THÔNG BÁO

V/v đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa K12C
Căn cứ điều 8 của quyết định số 960/QĐ-CĐMT ngày 29/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ kế hoạch giảng dạy số 630/KH-CĐMT ngày 08/7/2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành kế hoạch giảng dạy hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử khóa 2015-2018;
Để triển khai đào tạo theo chuyên ngành được tổ chức vào năm cuối của khóa K12CH theo hệ thống tín chỉ, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên khoá K12CH đăng ký học theo chuyên ngành đào tạo với các nội dung cụ thể như sau:
I.               Danh mục các chuyên ngành sinh viên lựa chọn đăng ký:
1.     Chuyên ngành Hệ thống điện
2.     Chuyên ngành Tự động hóa
3.     Chuyên ngành Điện công nghiệp
4.     Chuyên ngành Điện dân dụng
II.            Thông tin tham khảo để lựa chọn đăng ký:
Sinh viên nghiên cứu kế hoạch giảng dạy số 630/KH-CĐMT ngày 08/7/2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành kế hoạch giảng dạy hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử khóa 2015-2018. (SV xem trên trang Web tinchi.cdmt.vn hoặc cdmt.vn:2014).
III.         Tổ chức đăng ký:
- Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tổ chức họp lớp, hướng dẫn, tư vấn thêm để sinh viên có sự lựa chọn phù hợp.
- Sinh viên đăng ký theo danh sách lớp sinh hoạt, đánh dấu x vào chuyên ngành đăng ký (sinh viên chỉ được chọn 1 chuyên ngành), ký tên, ghi số điện thoại (theo mẫu). Lớp trưởng gửi danh sách cho giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập kiểm tra ký xác nhận.
IV.          Thời hạn đăng ký:
Lớp trưởng các lớp sinh hoạt nộp danh sách đăng ký (có đầy đủ chữ ký của sinh viên và giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập) về Phòng Đào tạo trước ngày 28/02/2017.
 
Đề nghị giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, sinh viên khóa K12CH nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung thông báo.
Các bản tin trước:
  LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC LẠI KHÓA K11C, K12C) (09:47 | 23/09/2016)
  Thông báo V/v Học lại các học phần thiếu điểm  (09:45 | 23/09/2016)
  Thông báo V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C,K12C,K24T (15:53 | 01/09/2016)
  Thông báo V/v phân lớp theo chuyên ngành khóa K11CH (12:15 | 24/06/2016)
Các bản tin tiếp theo:
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ (K12CH) (08:01 | 07/02/2017)
  THÔNG BÁO V/v làm khoá luận tốt nghiệp khóa K11C (08:05 | 07/02/2017)
  Thông báo V/v Học lại các học phần thiếu điểm khóa K11C (11:32 | 20/02/2017)
  THÔNG BÁO Về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I (2016-2017) Khóa K11C, K12C, K13C (09:48 | 23/02/2017)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
EduManUni
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang