HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo tín chỉ
Website

TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:412.025
Hôm qua:269
Hôm nay:41

LỊCH THI HỌC KỲ 6 (2016-2017) LỚP K11CHTĐ1-9, K11CTĐH, K11CĐCN1-3, K11CĐDD, K11CV
08:59 | 27/03/2017

  

 
LỊCH THI HỌC KỲ 6 (2016-2017)
LỚP K11CHTĐ1-9, K11CTĐH, K11CĐCN1-3, K11CĐDD, K11CV
I.     THI LẦN 1:
LỚP
MÔN THI
SỐ TIẾT
THỜI GIAN
PHÒNG THI
HÌNH THỨC THI
GIỜ
NGÀY
K11CHTĐ
Bù công suất phản kháng lưới phân phối
30
07h30
09h30
11/04/2017
4 phòng G1
5 phòng G2
Tự luận
Kỹ thuật cao áp
30
07h30
14/04/2017
P. máy tính
Trắc nghiệm
VH TBĐ & HTĐ
30
07h30
09h30
18/04/2017
4 phòng G1
5 phòng G2
Tự luận
SCADA
30
07h30
09h30
21/04/2017
4 phòng G1
5 phòng G2
Tự luận
Tự động hóa trong HTĐ
30
07h30
09h30
25/04/2017
4 phòng G1
5 phòng G2
Tự luận
K11CTĐH
Lập trình LabVIEW
30
07h30
11/04/2017
2 phòng G2
Tự luận
Vi mạch tương tự, vi mạch số
45
07h30
14/04/2017
2 phòng G2
Tự luận (đề mở)
CAD trong điện công nghiệp
45
07h30
18/04/2017
P. máy tính
Thực hành
SCADA
30
07h30
21/04/2017
2 phòng G2
Tự luận
Tự động hóa trong HTĐ
30
07h30
25/04/2017
2 phòng G2
Tự luận
K11CĐCN
Bù cs phản kháng lưới phân phối
30
07h30
09h30
11/04/2017
3 phòng G1
Tự luận
Hệ thống cơ điện trong CN
30
07h30
09h30
14/04/2017
3 phòng G1
Tự luận
CAD trong điện công nghiệp
45
07h30
09h30
18/04/2017
P. máy tính
Thực hành
Hệ thống năng lượng tái tạo
30
07h30
09h30
21/04/2017
3 phòng G1
Tự luận
K11CĐD D
Bù công suất phản kháng cho lưới phân phối
30
07h30
11/04/2017
1 phòng G1
Tự luận
Vi mạch tương tự, vi mạch số
45
07h30
14/04/2017
1 phòng G1
Tự luận (đề mở)
CAD trong điện công nghiệp
45
07h30
18/04/2017
P. máy tính
Thực hành
Hệ thống năng lượng tái tạo
30
07h30
21/04/2017
1 phòng G1
Tự luận
K11CV
Mạng thông tin di động
30
07h30
11/04/2017
1 phòng G2
Tự luận
Kỹ thuật chuyển mạch
45
07h30
14/04/2017
1 phòng G2
Tự luận
Kỹ thuật truyền số liệu
45
07h30
18/04/2017
1 phòng G2
Tự luận
Hệ thống thông tin quang
30
13h30
21/04/2017
1 phòng G2
Tự luận
Thông tin vi ba và vệ tinh
45
07h30
25/04/2017
1 phòng G2
Tự luận
 


II.  THI LẦN 2:
LỚP
MÔN THI
SỐ TIẾT
THỜI GIAN
PHÒNG THI
HÌNH THỨC THI
GIỜ
NGÀY
K11CHTĐ
Bù công suất phản kháng lưới phân phối
30
07h30
03/05/2017
2 phòng G1
Tự luận
Kỹ thuật cao áp
30
07h30
05/05/2017
P. máy tính
Trắc nghiệm
VH TBĐ & HTĐ
30
07h30
08/05/2017
2 phòng G1
Tự luận
SCADA
30
07h30
10/05/2017
2 phòng G1
Tự luận
Tự động hóa trong HTĐ
30
07h30
12/05/2017
2 phòng G1
Tự luận
K11CTĐH
Lập trình LabVIEW
30
07h30
03/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
CAD trong điện công nghiệp
45
07h30
05/05/2017
P. máy tính
Thực hành
Vi mạch tương tự, vi mạch số
45
07h30
08/05/2017
1 phòng G1
Tự luận (đề mở)
SCADA
30
07h30
10/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
Tự động hóa trong HTĐ
30
07h30
12/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
K11CĐCN
Bù cs phản kháng lưới phân phối
30
07h30
03/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
CAD trong điện công nghiệp
45
07h30
05/05/2017
P. máy tính
Thực hành
Hệ thống cơ điện trong CN
30
07h30
08/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
Hệ thống năng lượng tái tạo
30
07h30
10/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
K11CĐD D
Bù công suất phản kháng cho lưới phân phối
30
07h30
03/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
CAD trong điện công nghiệp
45
07h30
05/05/2017
P. máy tính
Thực hành
Vi mạch tương tự, vi mạch số
45
07h30
08/05/2017
1 phòng G1
Tự luận (đề mở)
Hệ thống năng lượng tái tạo
30
07h30
10/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
K11CV
Mạng thông tin di động
30
07h30
03/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
Kỹ thuật chuyển mạch
45
07h30
05/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
Kỹ thuật truyền số liệu
45
07h30
08/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
Hệ thống thông tin quang
30
07h30
10/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
Thông tin vi ba và vệ tinh
45
07h30
12/05/2017
1 phòng G1
Tự luận
Ghi chú:
-     - Các môn thi trắc nghiệm trên máy tính mỗi lớp tập trung theo thứ tự cách nhau 30 phút.
-     - Các môn thi tự luận có chia thành 2 đợt: Đợt 1 gồm nửa đầu danh sách lớp, đợt 2 gồm nửa cuối danh sách lớp.
 
Các bản tin trước:
  Thông báo V/v phân lớp theo chuyên ngành khóa K12CH (16:24 | 23/03/2017)
  LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 (HỌC LẠI KHÓA K24T, K11C, K12C, K13C) (11:02 | 06/03/2017)
  Thông báo V/v Học lại các học phần thiếu điểm (07:52 | 03/03/2017)
  THÔNG BÁO Về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I (2016-2017) Khóa K11C, K12C, K13C (09:48 | 23/02/2017)
Các bản tin tiếp theo:
  Thông báo Điều chỉnh lịch thực tập lớp K12CH2,6 (10:33 | 28/03/2017)
  THÔNG BÁO "Điều chỉnh lịch thực tập lớp K12CH3" (10:00 | 24/04/2017)
  DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA K11C, HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (10:01 | 24/04/2017)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
EduManUni
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang