NHÂN SỰ

Chủ tịch
CN. Nguyễn Thị Nhung
Phó Chủ tịch
KS. Ngô Văn Tuấn
 
STT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 CN.Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch Chưa cập nhật 0935025692
2 KS.Ngô Văn Tuấn Phó Chủ tịch Chưa cập nhật 0905193310
3 CN.Nguyễn Thị Hồng Hải Ủy viên Chưa cập nhật 0905735662
4 ThS.Nguyễn Văn Tảo Ủy viên Chưa cập nhật 0913412473

 
admin
 
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Công đoàn
Email:
congdoan@cdmt.vn
Lượt truy cập: 42882