Tư vấn HSSV

 
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Số:        /CĐĐLMT - CTHSSV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Quảng Nam, ngà 30  tháng 9 năm 2010
V/v Kế hoạch tư vấn
hổ trợ HSSV
KẾ HOẠCH
Tổ chức tư vấn hỗ trợ cho học sinh, sinh viên.
          Thực hiệncông tác tư vấn hỗ trợ cho học sinh, sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung ngày càng phát triển nhằm tạo điều kiện giải quyết tốt các nhu cầu người học, góp phần nâng cao chất lượng học tập của HSSV tại trường; Nhà trường lập kế hoạch triển khai công tác tư vấn hỗ trợ cho HSSV như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
1.1. Mục đích: Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp; tư vấn học tập,rèn luyện; tư vấn các chế độ chính sách; tư vấn tâm tư nguyện vọng của HSSV; tư vấn giới thiệu việc làm … cho HSSV trong trường nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của HSSV tại trường.
1.2. Yêu cầu:
Giúp người học:
- Định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành nghề học tập, trình độ đào tạo phù hợp; chủ động, sáng tạo trong học tập, am hiểu về ngành nghề đang học để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
- Có phương pháp học tập, rèn luyện hiệu quả; có phương pháp rèn luyện các kỹ năng sống trong quá trình học tập tại trường; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện tại trường.
- Có thông tin về thị trường lao động và tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp ra trường.
2. Nội dung tư vấn:
2.1. Tư vấn hướng nghiệp:
+ Giới thiệu ngành nghề đào tạo, cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp;
+ Đặc điểm ngành nghề học tập;
+ Trình độ ngành nghề đào tạo;
+ Các yêu cầu của ngành nghề đào tạo phù hợp với người học: Giới tính; tâm sinh lý; sức khỏe ….
+ Các vấn đề chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo.
+ Các cơ hội học tập nâng cao của các ngành nghề đào tạo: Liên thông, các cơ hội bồi dưỡng, học tập cao hơn.
2.2. Tư vấn hỗ trợ học tập, rèn luyện:
+ Xây dựng ước mơ cho HSSV: Tốt nghiệp với kết quả học tập, rèn luyện tốt sẽ có năng lực làm việc tại đâu …
+ Xây dựng năng lực, động cơ học tập, rèn luyện thực tế cho HSSV.
+ Xây dựng phương pháp học tập, rèn luyện tùy theo năng lực của mỗi HSSV.
 
 
+ Tư vấn kỹ năng sống thông qua kỹ năng học tập, rèn luyện theo nhóm trên lớp, tự học, tự nghiên cứu tại thư viện nhằm hỗ trợ kỹ năng kiến thức học tập tại lớp.
+ Tư vấn các kỹ năng hỗ trợ: Nghe, nói, viết, giao tiếp, ứng xử …
+ Tư vấn các chế độ chính sách: Học phí; học bổng; miễn giảm học phí..
+ Tư vấn pháp luật, các thủ tục vay vốn ngân hàng phục vụ sinh hoạt, học tập của HSSV;
+ Tư vấn đạo đức nghề nghiệp hiện học…
+ Tư vấn tác động tự học, sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học.
+ Tư vấn thái độ, động cơ người học:
1. Học tập không ngừng: Liên tục học tập; kiến thức không mượn ai được;
2. Đam mê học tập: Tràn đầy nhiệt huyết;
3. Cần cù, chăm chỉ trong học tập, tự học => Lãng quên chơi Game, cá độ bóng đá và các trò chơi vô bổ khác đang rình rập, lôi cuốn…
4. Tôn trọng ngành nghề đang học; có trách nhiệm theo đuổi đến cùng;
5. Tự điều chỉnh bản thân;
6. Có tình đồng đội chân thành, trong sáng;
7. Lòng trung thành, tận tụy trong học tập, rèn luyện; tin tưởng “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”.    
2.3. Tư vấn giới thiệu việc làm:
+ Giới thiệu các lớp đào tạo ngắn hạn tổ chức tại trường (Tin học, ngoại ngữ, các nghề khác …) nhằm trang bị bổ sung kiến thức, kỹ năng người học có nhiều cơ hội tìm việc theo yêu cầu của các đơn vị kinh doanh, sản xuất.
+ Thông tin dự báo nhu cầu tuyển dụng;
+ Thông tin tuyển dụng lao động:
* Website: http://www. VieclamVietNam. com. vn
http://www. VietNam - Works. com. vn
                   http://www.tuyendung laodong. com. vn
                   http://www. timviecnhanh. com. vn
                   http://www. Nguoitimviec. com. vn
                   http://www. Viectimnguoi. com. vn
http://www. Vieclam + tên địa phương. net.
Ví dụ: http://www. Vieclamhcm. net.
* Tìm trực tiếp trên Website của các đơn vị tuyển dụng lao động của địa phương; khu Công nghiệp; cụm Công nghiệp; các Công ty Điện lực Tỉnh; các Công ty truyền tải điện; các Công ty Thủy điện; các Công ty Cổ phần phát triển điện …
2.4. Tư vấn khác:
Tư vấn các vấn đề tâm lý - gia đình - xã hội cho người học theo quy định …..
3. Nhân sự, thời gian và địa điểm tư vấn:
3.1.Nhân sự, thời gian làm việc:
              + Thầy Hoàng Xuân Mùi – Trưởng bộ phận: Thứ hai hàng tuần.
              + Thầy Lê Kim Sơn: Thứ tư hàng tuần.
              + Thầy Ngô Văn Tuấn: Thứ sáu hàng tuần.
    
 
 
Thời gian làm việc trong ngày:
     Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00. Buổichiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00.
     3.2. Địa điểm tư vấn: Phòng Công tác HSSV (Khu hiệu bộ).
Trường hợp nhân sự tư vấn bận công tác hoặc vắng vì lý do nào đó; Bộ phận tư vấn sẽ điều chỉnh nhân sự phù hợp. Khi có những vấn đề HSSV cần tư vấn nhưng người tư vấn không thể giải quyết được thì bộ phận tư vấn có thể mời CBVC trong nhà trường hổ trợ.
4. Tổ chức thực hiện:
Bộ phận tư vấn tổ chức thực hiện công tác tư vấn cho HSSV từ Học kỳ I, năm học 2010 – 2011; Sau khi kết thúc học kỳ, Bộ phận tư vấn tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả với Ban giám hiệu và xây dựng kế hoạch tư vấn cho HSSV trong thời gian tiếp theo./.
 
 
 
vantuan
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
Email:
phongcthssv@cdmt.vn
Lượt truy cập: 142251