TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG PHÒNG VỆ, THOÁT HIỂM CHO HSSV

 Nhằm rèn luyện các kỹ năng phòng vệ, thoát hiểm cho HSSV khi có sự cố, Phòng Công tác HSSV phối hợp cùng Phòng Khảo thí chất lượng Đào tạo tổ chức lớp huấn luyện phòng vệ, thoát hiểm cho HSSV như sau:

1. Thời gian học: Từ 6h00 đến 7g 30 sáng thứ bảy hàng tuần.

2. Thời gian bắt đầu học: 6 giờ 00 sáng thứ bảy, ngày 19/3/2016.

3. Địa điểm học: Sân Căn tin K4.

4. Giảng viên giảng dạy: Thầy Trần Trung Dũng – TP KTCLĐT.

5. Học phí: Không

6. Đăng ký học: Lớp trưởng lập danh sách HSSV tham gia học (Họ & tên, lớp, SĐT) gửi về Thầy Tuấn trước ngày 16/3/2016 và đúng 6 giờ 00 sáng thứ bảy, ngày 19/3/2016 tập trung tại Sân Căn tin K4 để triển khai học tập.

7. Yêu cầu Lớp trưởng triển khai cho HSSV trong lớp biết để đăng ký./.

vantuan

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
Email:
phongcthssv@cdmt.vn
Lượt truy cập: 142253