GIỚI THIỆU

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

   I. Chức năng: Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo nhà trường về công tác quản lý giáo dục học sinh sinh viên (HSSV) và tổ chức thực hiện công tác quản lý khu nội trú (KNT).

   II. Nhiệm vụ:

  1. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ HSSV theo học tại trường. Cử ban đại diện lớp; lập sổ theo dõi để quản lý HSSV, làm thẻ HSSV, bảng tên HSSV, chứng nhận bưu phẩm, phát thư và các văn bản liên quan... cho HSSV;

  2. Lập kế hoạch và tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá; kế hoạch giáo dục ngoại khoá cho HSSV;

  3. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV;

  4. Tổ chức giáo dục đạo đức, tác phong, nề nếp học tập, sinh hoạt cho HSSV; tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất đánh giá nhận xét kết quả rèn luyện và điểm thi đua cho HSSV theo quy chế;

  5. Căn cứ chế độ học bổng, học phí, trợ cấp xã hội hiện hành, đề xuất việc xét cấp học bổng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho HSSV;

  6. Tiến hành việc thu nhận đơn xin ở nội trú của HSSV, xem xét và bố trí chỗ ở cho HSSV ở KNT, kiểm tra việc chấp hành nội quy KNT; thực hiện công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng cho HSSV, học viên, khách ở lại KNT;

  7. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi trường đóng và nơi có HSSV ngoại trú trong việc giữ gìn trật tự, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ giữa HSSV của Trường với HSSV các trường bạn và với nhân dân địa phương;

  8. Định kỳ tổ chức các buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo nhà trường với HSSV. Thông tin kịp thời cho phụ huynh HSSV để giải quyết các vụ việc liên quan với công tác giáo dục HSSV. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác rèn luyện, giáo dục HSSV;

  9. Phối hợp với tổ chức Đoàn trường, các Phòng, Khoa, đề xuất việc tổ chức hội thi HSSV giỏi hàng năm;

 10. Trên cơ sở những quy định, quy chế hiện hành, kiến nghị các hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với những HSSV vi phạm quy chế, nội quy. Giải quyết các thủ tục hành chính, chuyển các HSSV bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học trở về địa phương;

 11. Điều động HSSV lao động, trực bảo vệ, trực các ngày Lễ, Tết ... hoặc tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch của Trường. Giải quyết các thủ tục nghỉ phép, nghỉ hè, nghỉ tết cho HSSV theo quy định. Là đầu mối giải quyết thủ tục ra trường cho HSSV;

 12. Thường xuyên theo dõi tình hình tư tưởng HSSV, phản ánh kịp thời tới Lãnh đạo Nhà trường và chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp về công tác tư tưởng HSSV. Có biện pháp kịp thời hạn chế, ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các luồng văn hoá đồi truỵ, các tệ nạn xã hội đối với HSSV;

 13. Trực tiếp quản lý KNT, nhà khách và các công trình phục vụ sinh hoạt  của HSSV, khách ở; thực hiện công tác quản trị KNT: quản lý tài sản, thực hiện kiểm tra, sửa chữa điện, nước, nhà cửa...; thực hiện vệ sinh môi trường KNT, khu nhà khách;

 14. Thực hiện công tác phát thanh tuyên truyền trong HSSV;

 15. Công tác y tế:

 15.1. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBVC, khám sức khoẻ cho HSSV mới vào trường theo quy định hiện hành. Xử lý những trường hợp HSSV không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho CBVC và HSSV, phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các Phòng Khoa liên quan giải quyết các trường hợp CBVC, HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro;

 15.2. Tổ chức giáo dục tuyên truyền về phòng chống bệnh. Kịp thời phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh, tổ chức phòng dịch bệnh và các biện pháp cần thiết theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế Thành phố;

 15.3. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở  việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nhà ăn, căng tin của Trường;

 15.4. Lập kế hoạch, dự trù mua thuốc men, dụng cụ y tế hàng năm theo kinh phí đã được duyệt. Thực hiện đúng chế độ cấp phát, thanh toán và bảo quản thuốn men cũng như dụng cụ y tế đang quản lý. Khám và chữa các bệnh thông thường, tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ trong trường hợp cần thiết và theo khả năng của y tế Nhà trường;

 16. Công tác vệ sinh môi trường:

 16.1. Lập và triển khai kế hoạch vệ sinh môi trường định kỳ KNT;

 16.2. Lập kế hoạch và triển khai việc trồng cây, vườn hoa, thảm cỏ, nhằm tạo cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp trong KNT;

 16.3. Định kỳ và đột xuất kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong KNT;

 17. Thực hiện các công việc khác khi Lãnh đạo nhà trường giao.

 
vantuan
 
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
Email:
phongcthssv@cdmt.vn
Lượt truy cập: 142236