NHÂN SỰ

 

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

TT 

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

 KS. Lê Kim Sơn 

 Trưởng phòng

 Sonlk@cdmt.vn 

 0963353753

2

 ThS. Ngô Văn Tuấn 

 Phó trưởng phòng   Ngotuan241@yahoo.com.vn  0905193310

3

 Phạm Thị Kim Ánh

Nhân viên  Anhptk@cdmt.vn  0963353753

4

 CN. Trương Thành Lâm

Nhân viên  Lamtt@cdmt.vn  0905706946

5

 Lưu Thị Châu

Nhân viên  Chault@cdmt.vn  0974363410

6

 Phạm Ngọc Châu

Nhân viên  Chaupn@cdmt.vn  0906556109

7

 CN.Phan Thanh Dũng

Nhân viên  Dungpt@cdmt.vn  01682798937

8

 La Thế Bảo

Nhân viên  Baolt@cdmt.vn  0905420352

9

 Nguyễn Văn Đông

Nhân viên  Dongnv@cdmt.vn  0973120621

10

 KS.Lê Văn Hường

Nhân viên  Huonglv@cdmt.vn   0976649198

 

 

     


 

   

 

 

 
vantuan
 

 

Phòng Công tác HS-SV:
 Địa chỉ      : 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại : 05102.212218 - 05102.212213 (Khu nội trú)
Email       : ngotuan241@yahoo.com.vn
 
 
Trưởng phòng
KS. Lê Kim Sơn
 
Phó Trưởng phòng
ThS. Ngô Văn Tuấn

I- Chức năng:

II- Nhiệm vụ: 

 • Tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ HSSV đang theo học tại trường. Cử ban đại diện lớp; lập sổ theo dõi quản lý HSSV, làm thẻ HSSV, bảng tên HSSV, chứng nhận bưu phẩm, phát các văn bản liên quan... cho HSSV;

 • Lập kế hoạch và tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá; kế hoạch giáo dục ngoại khoá cho HSSV; tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV;

 • Tổ chức giáo dục đạo đức, tác phong, nề nếp học tập, sinh hoạt cho HSSV; tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất đánh giá nhận xét kết quả rèn luyện và điểm thi đua cho HSSV theo quy chế;

 • Căn cứ chế độ học bổng, học phí, trợ cấp xã hội hiện hành, tổ chức xét cấp học bổng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho HSSV;

 • Bố trí chỗ ở cho HSSV ở KNT, kiểm tra việc chấp hành nội quy KNT; thực hiện công tác đăng ký tạm trú cho HSSV, học viên, khách ở lại KNT;

 • Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi trường đóng và nơi có HSSV ngoại trú trong việc giữ gìn trật tự, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ giữa HSSV của trường với HSSV các trường bạn và với nhân dân địa phương nơi trường đóng;

 • Định kỳ tổ chức các buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo trường với HSSV. Thông tin kịp thời cho phụ huynh HSSV để giải quyết các vụ việc liên quan với công tác giáo dục HSSV. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác rèn luyện, giáo dục HSSV;

 • Phối hợp với tổ chức Đoàn trường, các phòng, khoa, tổ chức hội thi HSSV giỏi hàng năm;

 • Trên cơ sở những quy định, quy chế hiện hành, kiến nghị các hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với những HSSV vi phạm quy chế, nội quy. Giải quyết các thủ tục hành chính, chuyển các HSSV bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học trở về địa phương;

 • Điều động HSSV lao động, trực bảo vệ, trực các ngày Lễ, Tết ... hoặc tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch của trường. Giải quyết các thủ tục nghỉ phép, nghỉ hè, nghỉ tết cho HSSV theo quy định. Là đầu mối giải quyết thủ tục ra trường cho HSSV;

 • Thường xuyên theo dõi tình hình tư tưởng HSSV, phản ánh kịp thời tới Hiệu trưởng và chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp về công tác giáo dục tư tưởng HSSV. Có biện pháp kịp thời hạn chế, ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các luồng văn hoá đồi truỵ, các tệ nạn xã hội đối với HSSV.

 • Trực tiếp quản lý KNT và các công trình phục vụ sinh hoạt của HSSV; thực hiện công tác quản trị KNT: Quản lý tài sản, thực hiện kiểm tra, sửa chữa điện, nước, nhà cửa...; thực hiện vệ sinh môi trường khu KNT;

 • Thực hiện công tác phát thanh tuyên truyền trong HSSV  tại KNT;

 • Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trong HSSV, hội đồng xét học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí cho HSSV.

 • Công tác y tế:

  • Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBVC, khám sức khoẻ cho HSSV mới vào trường theo quy định hịên hành. Xử lý những trường hợp HSSV không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

  • Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho CBVC và HSSV, phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các phòng khoa liên quan giải quyết các trường hợp CBVC, HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

  • Tổ chức giáo dục tuyên truyền về phòng chống bệnh. Kịp thời phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh, tổ chức phòng dịch bệnh và các biện pháp cần thiết theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế địa phương.

  • Hướng dẫn và kiểm tra vệ sinh các xưởng, giảng đường, khu hiệu bộ, KNT và toàn bộ khuôn viên trong trường.Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh phòng ở KNT, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nhà ăn, căng tin của trường.

  • Lập kế hoạch, dự trù mua thuốc men, dụng cụ y tế hàng năm theo kinh phí đã được duyệt. Thực hiện đúng chế độ cấp phát, thanh toán và bảo quản thuốn men cũng như dụng cụ y tế đang quản lý. Khám và chữa các bệnh thông thường, tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ trong trường hợp cần thiết và theo khả năng của y tế trường.Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng CTHSSV giao.

DANH SÁCH CBVC PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
STT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 KS. Lê Kim Sơn Trưởng phòng lekimson2009@gmail.com 0963353753
2 ThS.Ngô Văn Tuấn Phó Trưởng phòng ngotuan241@yahoo.com.vn 0905193310
3 Phạm Ngọc Châu Nhân viên Chưa cập nhật 0906556109
4 Phạm Thị Kim Ánh Nhân viên Chưa cập nhật 0963353753
5 La Thế Bảo Nhân viên Chưa cập nhật 0905420352
6 Lưu Thị Châu Nhân viên Chưa cập nhật 0510 2241903
7 CN. Phan Thanh Dũng Nhân viên Chưa cập nhật 01682798937
8 CN. Trương Thành Lâm Nhân viên lamtruong252@gmail.com 0905706946
9 Nguyễn Văn Đông Nhân viên Chưa cập nhật 0973120621
10 Nguyễn Văn Đê Nhân viên Chưa cập nhật 0905126310
11  KS. Lê Văn Hường Nhân viên    0976649198
         

 

 
admin
 
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
Email:
phongcthssv@cdmt.vn
Lượt truy cập: 142244