THÔNG BÁO V/v Cấp học bổng du học Nhật Bản cho sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Download: Mẫu đăng ký

THÔNG BÁO

V/v Cấp học bổng du học Nhật Bản

cho sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

 

     Trên cở sở thỏa thuận hợp tác giữa Trường cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan-Nhật Bản và Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, trong năm 2015 phía Nhật Bản sẽ cấp 01 suất học bổng học tập nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan, Nhà trường ban hành kế hoạch tuyển chọn học sinh sinh viên như sau:

1.     Điều kiện dự tuyển

       Học sinh, sinh viên toàn trường thuộc các ngành kỹ thuật có điểm tổng kết học kỳ II năm học 2014-2015 ≥ 8,0.

       Có chứng chỉ TOEIC 500 hoặc TOEFL 450 trở lên.

2.     Mức học bổng

       Phía Nhật Bản cấp kinh phí 80.000 JPY/tháng.

o   Thời gian nghiên cứu học tập: Kể từ ngày 30 tháng 2 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 (4 tháng)

3.     Quy trình tuyển chọn

       Học sinh, sinh viên đăng ký tham dự nộp “Đơn xin dự tuyển” (kèm theo) tại Phòng QLKH và QHQT trước ngày  10  tháng 12 năm 2015.

       Nhà trường căn cứ đơn xin dự tuyển, kết quả học tập và kết quả phỏng vấn bằng tiếng Anh để tuyển chọn.

       Phòng QLKH và QHQT sẽ hỗ trợ học sinh sinh viên được chọn hoàn thiện hồ sơ gửi sang Trường Anan.

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng QLKH và QHQT số điện thoại 05102.212208, email nckh@cdmt.vn hoặc tham khảo thêm tại website http://qlkh.cdmt.vn ./.

    

 

Ho Van Vinh
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 179809