Đang ký tham dự khóa đào tạo giảng viên về Công nghệ lò phản ứng tại Nhật Bản

THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN
VỀ CÔNG NGHỆ LÒ PHẢN ỨNG TẠI NHẬT BẢN

        (Trích thông báo số 319/TB-CĐMT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung)
 


Căn cứ Email của TS. Nguyễn Tuấn Khải, Phó viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân (INST) gửi Phòng QLKH&QHQT, Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân dự kiến sẽ đề nghị Cơ quan năng lượng nguyên tử Nhật Bản cấp 02 chỉ tiêu cho viên chức trường tham gia khóa đào tạo giảng viên về Công nghệ lò phản ứng được tổ chức tại Nhật Bản từ 22/8/2016 đến 14/10/2016.
       Để tham dự khóa học này ứng viên cần có:
            - Có kiến thức về công nghệ nhà máy điện hạt nhân, bao gồm: Vật lý lò, thủy nhiệt, vật liệu và nhiên liệu hạt nhân.
            - Có trình độ tiếng Anh về các kỹ năng nghe-nói, đọc-viết.
            - Sinh sau năm 1966.
       Viên chức đăng ký tham dự nộp
Đơn xin dự tuyển (theo mẫu), Application Form và chứng chỉ tiếng Anh (bản photo) về Phòng QLKH&QHQT trước ngày 09 tháng 4 năm 2016.
       Yêu cầu Trưởng đơn vị thông báo đến toàn thể viên chức trong đơn vị biết thực hiện.
       Trân trọng./.

HIỆU TRƯỞNG(đã ký)

Download  PDF File Thong Bao

Thông tin khóa học tại Nhật Bản

Phong QLKH
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 176658