Giám sát phụ tải trực tuyến CEPC

ĐỒ THỊ PHỤ TẢI CEPC

Điểm đo Công suất P,Q tại Giảng đường G2,

Xem đầy đủ toàn bộ 8 thông số trên THINGSPEAK

Xem đầy đủ thông số trên XIVELY

 

 

Nguồn dữ liệu từ website http://cskh.cpc.vn

Phong QLKH
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 177401