GIỚI THIỆU • Địa chỉ      : 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 • Điện thoại : 05102.212.208
 • Email       : nckh@cdmt.vn


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ

QUAN HỆ QUỐC TẾ  

I- Chức năng 

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng mục tiêu, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và quan hệ quốc tế của Trường

II- Nhiệm vụ

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; soạn thảo và trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong Nhà Trường.

 • Tổ chức, hướng dẫn CBVC, HSSV đăng ký và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học & công nghệ cấp Trường, cấp EVN, Bộ, Nhà nước.

 • Xây dựng các quy định về việc đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng và công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đề xuất các giải thưởng khoa học và công nghệ, các hình thức ghi nhận công lao về nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị, cá nhân trong nhà trường.

 • Tổ chức, quản lý công tác thẩm định, thanh tra, kiểm tra hoạt động khoa học & công nghệ.

 • Thực hiện các chức năng về quan hệ quốc tế theo đúng quy định của EVN, của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của Trường.

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng và các đơn vị trong Trường về các hoạt động liên quan đến quan hệ hợp tác quốc tế (tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, ký kết các thoả thuận hợp tác đào tạo với các trường đại học nước ngoài, xây dựng và quản lý các dự án đào tạo do nước ngoài tài trợ, v.v…).

 • Hướng dẫn các đơn vị trong Trường xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác và liên kết đào tạo với các trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu, các công ty và văn phòng đại diện phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà Trường.

 • Tìm kiếm và tiếp nhận các chương trình học bổng du học nước ngoài, cung cấp các thông tin về các chương trình học bổng dành cho HSSV và giáo viên.

 • Lập các kế hoạch vào, ra và tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường. Phối hợp với phòng Tổng hợp hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục xuất nhập cảnh cho giáo viên, HSSV đi công tác, học tập, tham dự hội thảo, hội nghị nước ngoài. Quản lý giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy tại Trường.

 • Thường trực Hội đồng Nghiên cứu Khoa học.

 • Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng giao

 

 
Phong QLKH
 
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 177397