NHÂN SỰ

Danh sách nhân sự Phòng QLKH

 

STT

Họ Và Tên

Email

Điện Thoại

1

ThS. Lê Duy Nhân

nhanld@cdmt.vn

0913453279

2

KS Nguyễn Lộc An

annl@cdmt.vn

0905240886

3

CN Hồ Văn Vinh

vinhhv@cdmt.vn

0905063126

4

KTV Phạm Văn Hội

hoipv@cdmt.vn

01692001281

 

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN PHÒNG QLKH & QHQT 

 

1.     Lê Duy Nhân (Trưởng Phòng)

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ các hoạt động của Phòng QLKH & QHQT.  Tập trung vào các mảng chủ yếu sau đây:

       Công tác hợp tác quốc tế;

       Quản lý đề tài NCKH cấp EVN, cấp bộ, cấp Nhà nước các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án hợp tác NCKH ;

       Quản lý theo dõi công tác sản xuất chế tạo thiết bị dạy học theo yêu cầu của Nhà trường;

       Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị phục vụ dạy học, phục vụ sản xuất

       Công tác hành chính văn phòng;

       Công tác thi đua khen thưởng;

       Xây dựng, hiệu chỉnh Qui chế NCKH, biểu mẫu NCKH;

       Tham gia đề tài NCKH các cấp;

       Xây dựng kế hoạch công việc hàng tháng;

       Giảng dạy theo kế hoạch;

      Thực hiện các công việc khác khi Hiệu Trưởng giao ;

2.      Nguyễn Lộc An

Chịu trách nhiệm các công việc chính như sau:

       Quản lý các trang thiết bị tại Phòng thí nghiệm cao áp, Phòng thí nghiệm chuyên sâu(R&D Lab);

       Lập kế hoạch sản xuất, chế tạo thiết bị dạy học;

       Tham gia công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị;

       Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng giao.

3.      Hồ Văn Vinh

Chịu trách nhiệm các công việc chính như sau:

       Quản lý, vận hành khai thác các trang thiết bị thuộc hệ thống thông tin điện tử của Nhà trường.

       Đảm bảo an toàn thông tin cho máy chủ và cơ sở dữ liệu.;

       Quản lý, bảo trì, nâng cấp và cập nhật thông tin Website cdmt.vn;

       Đề xuất nâng cấp cải tạo hệ thống mạng máy tính;

       Tham gia phát triển các phần mềm nghiệp vụ, các ứng dụng trên nền Web;

       Quản lý hệ thống thư điện tử của cán bộ, sinh viên trường Cao đẳng điện lực miền Trung;

       Công tác thủ quỹ;

       Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng giao.

4.      Phạm văn Hội

Chịu trách nhiệm các công việc chính như sau:

       Quản lý các trang thiết bị tại Xưởng sản xuất thiết bị dạy học;

       Trực tiếp bảo trì sửa chữa các trang thiết bị điện, điện tử;

       Tham gia lắp đặt trong quá trình sản xuất thiết bị dạy học;

       Lập đề nghị vật tư bảo trì sửa chữa hàng năm;

       Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng giao. 

 
Phong QLKH
 
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 176613