KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2011
Đánh giá công tác tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10 năm 2011
Kế hoạch công tác tháng 9-2011
Đánh giá công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2011
Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2011
Đánh giá công tác tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8 và phân công nhiệm vụ thành viên tham gia thực hiện.
Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2011
Đánh giá công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6-2011
1 2
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 176627