LIÊN HỆ

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

-Địa chỉ:               04 Nguyễn Tất Thành, TP Hội An, Quảng Nam

-Điện thoại:         +845102212208

-Email:                nckh@cdmt.vn
-Website:            http:// phongqlkh.cdmt.edu.vn

                              http://qlkh.cdmt.vn

-Phòng Lab:       Phòng thí nghiệm chuyên sâu(RD LAB)-Khu thực hành
                              Trường  Cao đẳng Điện lực Miền Trung

 

 
Le Duy Nhan
 
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 176640