ĐỀ TÀI KHOA HỌCCẤP CƠ SỞ

Đề tài NCKH cấp Trường năm 2011
Biên soạn giáo trình, bài giảng và bài giảng điện tử môn học Kỹ năng mềm.
Đề tài NCKH cấp Trường năm 2010
Danh mục các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2009-2010 (Nghiệm thu trong tháng 11 năm 2010)
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 176638