HRMS

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý nhân sự HRMS (Web)
Download tài liệu hướng dẫn cập nhật dữ liệu trong HRMS (web)
Tin mới nhất
Tin đọc nhiều nhất


Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế
Email:
nckh@cdmt.vn
Lượt truy cập: 176608