Thông báo nộp ảnh thẻ

     Để phục vụ cho việc làm thẻ CBVC mới, Phòng Tổng hợp thông báo cho tất cả CBVC nộp 2 ảnh 3 x 4 mới nhất về cô Nhung (Phòng Tổng hợp) trước ngày 06/06.

admin

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Tài chính kế toán
Email:
phongtckt@cdmt.vn
Lượt truy cập: 49599