Thông báo lịch cắt điện tuần đến

Thông báo lịch cắt điện tuần đến:

Thứ Ba: cắt buổi sáng

Thứ Năm: cắt buổi chiều

admin

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Tài chính kế toán
Email:
phongtckt@cdmt.vn
Lượt truy cập: 49604