Kế hoạch công tác tháng 06/2010

Các đơn vị nộp kế hoạch công tác tháng 06 về Hiệu trưởng thông qua phòng Tổng hợp trước ngày 30/05.

admin

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Tài chính kế toán
Email:
phongtckt@cdmt.vn
Lượt truy cập: 49583