Thông báo việc điều chỉnh học phí và kinh phí đào tạo năm học 2010-2011

 

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2010, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung điều chỉnh học phí và kinh phí đào tạo năm học 2010-2011 đối với các khoá  K5C, K6C, K1CnC, K2CnC, K18T, K23TnĐT như sau:
 

STT
Hệ đào tạo
Học phí
( đ/tháng)
Kinh phí
 đào tạo(đ/tháng)
Tổng cộng
(đ/tháng)
Tiền nộp một học kỳ             ( 5 tháng)
1
Hệ cao đẳng
 
 
 
 
1.1
- Kinh tế, Tin học
232,000
200,000
432,000
2,160,000
1.2
- Kỹ thuật
248,000
250,000
498,000
2,490,000
2
Hệ Cao đẳng nghề
250,000
200,000
450,000
2,250,000
3
Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
217,000
200,000
417,000
2,085,000
4
Hệ Trung cấp nghề
220,000
180,000
400,000
2,000,000

 

 

admin

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Tài chính kế toán
Email:
phongtckt@cdmt.vn
Lượt truy cập: 49586