Danh sách CBVC Phòng TCKT

 

STT

Họ và

Tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Lê Văn

Minh

Trưởng Phòng 

 

0963049432

2

Nguyễn Thị Nhi

Kiên

Nhân viên 

 

0905204824

3

Nguyễn Thị Hồng

Hải

Chuyên viên 

 

0905735662

4

Nguyễn Thị 

Chung

Chuyên viên 

 

01278739286

5

Ngô Thị Hồng

Phụng

Chuyên viên 

 

0905898214

 

superAdmin

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Tài chính kế toán
Email:
phongtckt@cdmt.vn
Lượt truy cập: 49591