PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN- giới thiệu địa chỉ

Khoa khoa học cơ bản
Tầng 1- Khu nhà làm việc - Trường Cao Đẳng điện lực miền Trung
Địa chỉ      : 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại : 0510.2212203
Email       : phongtckt@cdmt.vn

thaint

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Tài chính kế toán
Email:
phongtckt@cdmt.vn
Lượt truy cập: 49589