THÔNG BÁO

Thông báo việc điều chỉnh học phí và kinh phí đào tạo năm học 2010-2011
Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2010, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung điều chỉnh học phí và kinh phí đào tạo năm học 2010-2011
Kế hoạch công tác tháng 06/2010
Nộp kế hoạch công tác tháng 06
Thông báo lịch cắt điện tuần đến
Thông báo lịch cắt điện tuần đến
Thông báo nộp ảnh thẻ
Phòng Tổng hợp thông báo cho tất cả CBVC nộp 2 ảnh 3 x 4 mới nhất về co Nhung (Phòng Tổng hợp) trước ngày 06/06
Thông báo về hoạt động của trang Web
Về việc triển khai trang Web khoa KHCB

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Phòng Tài chính kế toán
Email:
phongtckt@cdmt.vn
Lượt truy cập: 49592