Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại hè năm 2015

Ngày 06/5/2015 phòng Đào tạo đã có thông báo số 383/CĐMT-TB về việc tổ chức học lại các khóa. Tuy nhiên đến nay số lượng HSSV đăng ký quá ít. Nay phòng Đào tạo thông báo cho HSSV các khóa K10C, K11C, K23T tiếp tục đăng ký học lại hè năm 2015 cụ thể:

- Dự kiến tổ chức học lại các môn học từ học kỳ I (2014-2015) trở về trước. Thời gian học từ ngày 13/7/2015 đến ngày 07/8/2015 (thời khóa biểu HSSV xem trên website trường: cdmt.vn, mục thông báo vào ngày 10/7/2015)

- Trước 16h30 ngày 06/7/2015 (thứ hai), các HSSV thiếu điểm các môn học từ học kỳ I (2014-2015) trở về trước đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại. Sau thời gian trên, HSSV chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại.

Đề nghị cán bộ lớp khóa K10C, K11C, K23T thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và thực hiện đúng thời gian quy định của Nhà trường./.