Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

THÔNG BÁO XEM THÊM
LIÊN KẾT NHANH

Tin tức

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

Thực hiện công văn số 354/LĐTBXH-DN ngày 13/3/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường

Chi tiết

Clip tuyên truyền năm 2020, Năm ATLĐ của EVNCPC

Chi tiết

Video giới thiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐTV ngày 14/01/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Đề án Quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2030, Tập đoàn đã phê duyệt dự án "Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" (Dự án).

Chi tiết