Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Lịch thi


LỊCH THI HỌC KỲ 4 (2016-2017)

LỚP K12CH1÷6

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kỹ năng mềm

30

07h30

24/06/2017

12 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Điện tử công suất

45

07h30

27/06/2017

12 phòng G1

Tự luận

Đo lường điện

30

07h30

30/06/2017

12 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành

45

07h30

03/07/2017

12 phòng G1

Bán trắc nghiệm (giấy)

Rơle bảo vệ

30

07h30

06/07/2017

12 phòng G1

Tự luận

Đường lối CM Đảng CSVN

45

08/07/2017

Viết thu hoạch

Cung cấp điện

30

07h30

09/07/2017

12 phòng G1

Tự luận (đề mở)

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kỹ năng mềm

30

17h15

07/08/2017

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Điện tử công suất

45

17h15

08/08/2017

02 phòng G1

Tự luận

Đo lường điện

30

17h15

09/08/2017

02 phòng G1

Tự luận

Tiếng Anh chuyên ngành

45

17h15

10/08/2017

02 phòng G1

Bán trắc nghiệm (giấy)

Rơle bảo vệ

30

17h15

11/08/2017

02 phòng G1

Tự luận

Đường lối CM Đảng CSVN

45

14/08/2017

Viết thu hoạch

Cung cấp điện

30

17h15

13/08/2017

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Ghi chú:

- Đối với môn Đường lối CM Đảng CSVN: thời gian ghi trong lịch là hạn cuối nộp bài thu hoạch cho giáo viên bộ môn.