Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc HSSV nghỉ hè năm học 2014 - 2015

Theo tiến độ giảng dạy năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung; Phòng Công tác HSSV thông báo một số nội dung cho học sinh, sinh viên (HSSV) chính quy hiện đang học tại trường thực hiện kế hoạch nghỉ hè năm học 2014 – 2015 như sau:

1. Thời gian nghỉ hè năm học 2014 – 2015

Từ ngày 13/7/2015 đến hết ngày 9/8/2015.

2. Một số nội dung công việc các lớp phải thực hiện trước khi nghỉ hè

2.1. Đối với các lớp đang thi Học kỳ II

- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở HSSV trong lớp nâng cao ý thức tự học, tự ôn tập thật tốt; khi thi thực hiện đúng nội quy, quy chế.

- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn tiến hành tổ chức họp lớp, tổng kết năm học và thi đua học kỳ II năm học 2014 - 2015; xây dựng phương hướng học tập, rèn luyện và xây dựng chỉ tiêu thi đua học kỳ I năm học 2015 – 2016 (chú ý đánh giá kết quả rèn luyện đảm bảo yêu cầu).

- Trước khi về nghỉ hè, Lớp trưởng phải nộp biên bản họp lớp, kết quả chấm điểm rèn luyện, kết quả thi đua, sổ ký giấy xác nhận về Phòng Công tác HSSV (nộp cho các thầy Quản sinh trực, sổ ký giấy xác nhân nộp cho cô Phạm Thị Kim Ánh) để tổng hợp, báo cáo.

2.2. Đối với HSSV học lại trong thời gian nghỉ hè

HSSV các lớp còn nợ học phần các học kỳ trước, cố gắng đăng ký học lại theo thông báo số 453/TB-CĐMT, ngày 28/5/2015 về việc tổ chức học lại hè 2015 và cần phải nắm chắc lịch học, lịch thi. Những HSSV cần chỗ ở nội trú phải liên hệ Phòng Công tác HSSV để được bố trí nơi ở thuận tiện cho việc học lại.

2.3. Đối với HSSV ở nội trú

HSSV phải đóng cửa sổ, tắt điện, khóa van nước, bàn giao Phòng ở cho Phòng Công tác HSSV khi về nghỉ hè (Bàn giao cho thầy Đông trong giờ hành chính hoặc các thầy Quản sinh trực trong ca ngoài giờ).

HSSV có nhu cầu gửi tư trang, liên hệ Đội Cờ đỏ (Điện thoại liên hệ: Nguyễn Lộc Thanh Thắng - 01214599882; Hồ Văn Linh – 01657789941).

2.4. Đối với HSSV có nhu cầu ở nội trú trong năm học 2015 – 2016

Phòng Công tác HSSV sẽ đón tiếp, bố trí chổ ở và phối hợp với phòng TCKT thu tiền từ ngày 8/8/2015 tại Phòng Công tác HSSV khu nội trú, thực hiện linh hoạt theo danh sách HSSV đăng ký ở theo lớp, theo nhóm bạn học cùng sở thích (có các loại phòng ở 2,3,4,5,6 HSSV/Phòng, Phòng ở cho phép HSSV nấu ăn…).

HSSV các lớp nộp danh sách ở nội trú học kỳ I năm học 2015 – 2016 cho Phòng Công tác HSSV trước khi về nghỉ hè để được ưu tiên bố trí ở phù hợp.

Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp vận động HSSV vào ở nội trú để thuận tiện cho việc tổ chức tự học, làm bài tập nhóm, tự quản để xây dựng phong trào thi đua học tập, phong trào VHVN, TDTT nhằm rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp, phấn đấu tăng cao số lượng HSSV đạt kết quả Khá, Giỏi, Xuất sắc, lớp đạt chỉ tiêu thi đua năm học 2015 – 2016.

3. Một số nội dung HSSV cần phải thực hiện khi nghỉ hè và vào lại học tập

3.1. Khi nghỉ hè, HSSV cần phải thực hiện

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khi tham gia giao thông phải đảm bảo trật tự, an toàn theo quy định của pháp luật.

3.2. Sau kỳ nghỉ hè vào lại trường học tập, HSSV phải thực hiện

* Đến trường học tập đúng thời gian quy định: Lịch học bắt đầu từ thứ hai, ngày 10/8/2015 (HSSV theo dõi Lịch học trên Website Nhà trường).

* HSSV thông báo với phụ huynh về các khoản kinh phí phải nộp đầu học kỳ I năm học 2015 – 2016 bao gồm: Học phí, kinh phí đào tạo nộp theo thông báo của Phòng Tài chính Kế toán và tiền phòng ở, tiền ăn.

* HSSV nộp Học phí, kinh phí đào theo các phương thức như sau:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán Nhà trường.

- Nộp tiền vào tài khoản thẻ của HSSV (nếu HSSV có thẻ).

- Nộp tiền gửi qua ngân hàng vào tài khoản: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. Số tài khoản 10 201 0000 560 719 tại Ngân hàng Công thương Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

Nội dung gửi ghi rõ Họ và tên HSSV, lớp và các khoản nộp: Học phí, kinh phí đào tạo, phí nội trú học kỳ I năm học 2015 - 2016.

* Lưu ý: HSSV nên nộp ngay các khoản kinh phí từ những ngày đầu vào năm học mới để tránh mất mát hoặc chi tiêu cá nhân quá đà.

Yêu cầu Lớp trưởng các lớp thông báo kịp thời cho HSSV trong lớp biết và tổ chức triển khai thực hiện./.