Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ NN - Tin học Đợt 1/HK II năm 2014-2015 (lần 2)các lớp K23T; K11C.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo kế hoạch kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn trình độ B và Tin học trình độ B - lần 2 cho các lớp K23T; K11C cụ thể như sau:

1. Danh sách dự thi: Dán tại bảng thông báo trước phòng máy tính

2. Thời gian và địa điểm:

TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

I

Tin học trình độ B

1

Trắc nghiệm máy tính

17h15 ngày 06/07/2015

Tại các phòng máy tính

- Phần thực hành: 90 phút/1 nội dung

- Lý thuyết (trắc nghiệm): 30 phút

2

Excel

3

Thực hành Access

II

Anh văn trình độ B

1

Kiểm tra phần:

Nghe, Nói

Đọc, Viết

17h15 ngày 05/07/2015

101G1 đến 107G1

- Nghe: 30 phút,

- Nói 5 ÷ 7 phút/học viên

- Đọc viết: 90 phút

3. Lệ phí dự kiểm tra lần 2: Học viên nộp tại Phòng Tài chính Kế toán nhà trường từ nay đến hết ngày 03/7/2015. Sau thời gian trên, học viên chưa nộp sẽ không được dự kiểm tra.

- Tin học: 50.000đồng/1 nội dung/học viên

- Anh văn: 30.000đồng/1 nội dung/học viên

(Lưu ý: Học viên thi không đạt lần 1, phải nộp lệ phí để dự thi lại tất cả các nội dung có điểm thi lần 1 dưới 5 điểm)

* Ghi chú: - Mọi thắc mắc học viên có thể đến gặp Khoa học cơ bản, Khoa Bồi dưỡng nâng cao để được biết thêm.