Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


CPCCEPC tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 cho Tổng Công ty Phát điện 1

Thực hiện hợp đồng số 28/2019/HĐ-EVNGENCO1-CEPC, sáng ngày 04/06/2019, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) tổ chức khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 năm 2019 cho các cán bộ quản lý của Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) theo Chương trình đào tạo cán bộ quản lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quang cảnh buổi khai giảng

Tham dự khai giảng, có ông Đinh Xuân Lãn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quản trị và Tư vấn Doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, ông Tôn Thất Lễ – Phó Hiệu trưởng CPCCEPC cùng 38 học viên đến từ Tổng Công ty Phát điện 1.

Đại biểu và học viên tham dự khai giảng

Tham gia khóa học, các học viên được lĩnh hội những bài giảng mang tính lý luận thông qua 10 chuyên đề lý thuyết của các giảng viên có nhiều kinh nghiệm đến từ Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các học viên còn có cơ hội được trực tiếp đối thoại, tranh luận, trao đổi về kinh nghiệm quản lý chuyên ngành với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty Phát điện 1 thông qua 10 chuyên đề kiến thức thực tế.

Ông Tôn Thất Lễ - Phó Hiệu trưởng CPCCEPC phát biểu chào mừng tại lễ khai giảng

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, ông Tôn Thất Lễ – Phó Hiệu trưởng nhà trường chào mừng đại biểu và toàn thể học viên tham dự khai giảng khóa học. Ông chia sẻ: Để tổ chức lớp học này, Nhà trường đã rà soát về chương trình đào tạo, mời các giảng viên là tiến sĩ, phó giáo sư các trường Đại học để đáp ứng nhu cầu mong muốn của học viên. Ông mong muốn các học viên tích cực trao đổi và thảo luận trong quá trình học để tiếp thu kiến thức cốt lõi tốt nhất.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Phát điện 1 trao đổi với học viên

Tại khóa đào tạo, Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Phát điện 1 đã chia sẻ với các học viên chuyên đề Quản trị Chiến lược Tổng Công ty Phát điện 1. Qua chuyên đề này, các học viên hiểu rõ hơn về quy chế quản lý của Tổng Công ty Phát điện 1 trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh với các nội dung như: Giới thiệu tổng quan về EVNGENCO1; Đề án tái cơ cấu EVNGENCO1; Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Công tác cổ phần hóa và Định hướng phát triển của EVNGENCO1.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng chủ yếu về quản trị doanh nghiệp, hình thành nhận thức khoa học về quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, là cơ sở tạo nên bản lĩnh của người cán bộ quản lý trong doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Tổng Công ty Phát điện 1 nói riêng cũng như của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung.