Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


CPCCEPC: Tổ chức khóa đào tạo thí nghiệm điện về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Sáng ngày 17/06/2019, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) tổ chức khóa đào tạo thí nghiệm điện về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho các cán bộ công nhân viên của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC).

Quang cảnh khai giảng khóa đào tạo

Tham dự khai giảng có ông Nguyễn Văn Đức – Phó Giám đốc và đại diện các phòng Tổ chức - Hành Chính, Kế hoạch - Kỹ thuật của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung, ông Nguyễn Anh Tuyên – Hiệu trưởng CPCCEPC cùng 28 học viên đến từ các đơn vị của CPCCPSC tham dự lớp học.

Đại biểu và học viên tham dự khai giảng khóa đào tạo

Chương trình khóa đào tạo gồm 02 phần: lý thuyết (01 ngày) và thực hành tại hiện trường (02 ngày). Trong đó, phần lý thuyết giúp học viên được củng cố, bồi dưỡng kiến thức về các thiết bị điện đang vận hành trên lưới, các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác thí nghiệm thiết bị điện hiện nay qua các nội dung như: Mục đích và ý nghĩa công tác thí nghiệm điện; các phép đo cơ bản; các hạng mục thí nghiệm thiết bị nhất thứ.

Phần thực hành với các nội dung: Thí nghiệm lắp mới máy biến áp lực cấp điện áp từ 110KV trở lên; Thí nghiệm lắp mới biến áp lực cấp điện áp ≤35KV; Thí nghiệm định kỳ máy biến áp; Thí nghiệm Máy biến điện áp; Thí nghiệm Máy biến dòng điện; Thí nghiệm dao cách ly; Thí nghiệm máy cắt; Thí nghiệm chống sét; Thí nghiệm cáp lực cao thế… Thông qua phần thực hành, học viên thành thạo các kỹ năng sử dụng thiết bị đo; các hạng mục kiểm tra, thí nghiệm đối với các đối tượng thí nghiệm; phân tích đánh giá kết quả đo theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Giám đốc CPCCPSC phát biểu khai giảng khóa đào tạo

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Văn Đức – Phó Giám đốc CPCCPSC cho biết: Hiện nay công việc sản xuất kinh doanh của Công ty nhiều, đặc biệt là trong mùa nắng nóng này. Công ty đã bố trí, sắp xếp các học viên tham dự lớp học để bồi dưỡng, nâng cao, cập nhật kiến thức mới phục vụ công tác kiểm tra thí nghiệm thiết bị điện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 để đáp ứng nhu cầu hiện nay. Ông đề nghị các học viên tham dự lớp học tuân thủ nghiêm túc nội quy của Nhà trường và Công ty, tích cực trao đổi, thảo luận để hoàn thành khóa đào tạo với kết quả cao nhất, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc của Công ty.

Ông Nguyễn Anh Tuyên – Hiệu trưởng CPCCEPC phát biểu tại khai giảng

Ông Nguyễn Anh Tuyên – Hiệu trưởng CPCCEPC cảm ơn sự tin tưởng của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung với trường. Ông chia sẻ: Đây là lĩnh vực đào tạo mới, nhưng Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và bố trí giảng viên có nhiều kinh nghiệm để giảng dạy khóa đào tạo đáp ứng yêu cầu của Công ty. Sau khóa đào tạo các học viên được bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác thí nghiệm thiết bị điện, nâng cao trình độ theo yêu cầu công việc cho người lao động.

Anh Mai Thanh Tuyên – Đội trưởng Đội Thí nghiệm Sửa chữa Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam

Thay mặt toàn thể học viên khóa đào tạo, anh Mai Thanh Tuyên – Đội trưởng Đội Thí nghiệm Sửa chữa Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam cảm ơn Lãnh đạo Công ty và Nhà trường đã tạo điều kiện cho các học viên tham gia lớp học. Anh hứa sẽ học tập tích cực để đạt kết quả tốt nhất, sau này vận dụng trong công việc hiện tại của mình tại đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Công ty.

Một số hình ảnh thực hành tại hiện trường: