Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


EVN: Đào tạo kiểm soát quy trình lập báo cáo tài chính và quản trị rủi ro gian lận

Trong 03 ngày 22 - 24/7/2020, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (TP Hội An, Quảng Nam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức chương trình đào tạo kiểm soát quy trình lập báo cáo tài chính và quản trị rủi ro gian lận cho hơn 150 học viên làm công tác kiểm soát đến từ các đơn vị trong Tập đoàn.

Toàn cảnh khóa đào tạo

Ông Mai Quốc Hội - Thành viên Hội đồng thành viên EVN

Tại khóa đào tạo các học viên được ông Mai Quốc Hội - Thành viên Hội đồng thành viên EVN chỉ đạo về công tác quản trị của EVN, công tác kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính của EVN. Qua đó, các học viên có cái nhìn tổng thể về Công ty mẹ - ngôi nhà chung EVN và biết hoạt động của ngôi nhà chung EVN như thế nào, lớn mạnh ra sao, từ đó xác định rõ vị trí và trách nhiệm của mình trong sự phát triển của EVN theo lời căn dặn của ông: “Mỗi người trong EVN đều phải có trách nhiệm, hướng tới và đảm bảo mục tiêu của Tập đoàn tùy theo vị trí từng người được phân công”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ủy viên BCH, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ủy viên BCH, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN cam kết ghi nhớ sâu sắc tất cả những căn dặn, chỉ đạo của lãnh đạo và nỗ lực ngày càng tốt hơn để hệ thống giám sát ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, xứng đáng ghi nhận của lãnh đạo, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Giảng viên Smart Train

Bên cạnh đó, các học viên còn được lĩnh hội nhiều kiến thức về quản trị rủi ro và kiểm soát quy trình lập báo cáo tài chính như: vai trò của quản trị rủi ro, khung quản trị rủi ro theo chuẩn COSO và ISO 31000, giám sát rủi ro gian lận, xác định sự kiện gian lận và đánh giá rủi ro, phát hiện và phòng chống gian lận, điều tra gian lận và báo cáo, các nguyên tắc thực hiện 5 cấu phần của khung tích hợp kiểm soát nội bộ COSO áp dụng đối với quy trình lập báo cáo tài chính…

Sau 3 ngày học tập, các học viên được củng cố và nâng cao kiến thức về quản trị rủi ro và kiểm soát quy trình lập báo cáo tài chính, qua đó, giúp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý, hạn chế và ngăn ngừa những rủi ro không cần thiết hoặc những thiệt hại không đáng có, đảm bảo chính xác của các số liệu tài chính, kế toán, thống kê cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, khóa đào tạo cũng là dịp để các anh chị em đồng nghiệp trong toàn Tập đoàn gặp gỡ, giao lưu, góp phần gắn kết giữa các đơn vị trong ngôi nhà chung EVN.