Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


CPCCEPC: Tổ chức đào tạo trực tuyến chuyên đề đo, kiểm tra chất lượng điện mặt trời áp mái nối lưới

Trong 2 ngày 31/8 – 01/9/2020, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) đã tổ chức đào tạo trực tuyến chuyên đề đo, kiểm tra chất lượng điện mặt trời áp mái nối lưới - lớp 1 cho 31 học viên đến từ các đơn vị trong EVNCPC.

CPCCEPC sử dụng nền tảng Google Meet dạy học trực tuyến

Tham gia khóa đào tạo các học viên lĩnh hội được nhiều kiến thức về chuyên đề đo, kiểm tra chất lượng điện mặt trời áp mái nối lưới thông qua các nội dung như: lý thuyết liên quan về chất lượng điện năng, ảnh hưởng của chất lượng điện năng đối với khách hàng sử dụng điện, nguyên nhân làm giảm chất lượng điện năng, tổng quan hệ thống điện mặt trời áp mái, các thông số và quy định làm ảnh hưởng chất lượng điện năng đối với hệ thống điện mặt trời áp mái. Sau buổi học lý thuyết, các học viên được các giảng viên của CPCCEPC hướng dẫn và thực hiện các thao tác mẫu sử dụng thiết bị đo đánh giá chất lượng điện năng, các hạng mục đo đạt, thử nghiệm đối với hệ thống điện mặt trời nối lưới cũng như đàm thoại trực tiếp để trao đổi về các nội dung liên quan trong khóa đào tạo.

Trong suốt quá trình diễn ra đào tạo trực tuyến, CPCCEPC đã thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo mang lại hiệu quả và chất lượng đào tạo cũng như hỗ trợ các học viên trong quá trình học tập.

Khóa đào tạo vừa góp phần giúp cho CPCCEPC đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020 được EVNCPC giao vừa giúp đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.