Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


EVNCPC: Khai giảng Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 năm 2021

Sáng ngày 23/02/2021, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức khai giảng Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 đầu tiên của năm 2021. Tham dự khai giảng có ông Bùi Đình Quân – Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty, ông Nguyễn Anh Tuyên – Hiệu trưởng CPCCEPC và 49 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

Quang cảnh khai giảng khóa bồi dưỡng

Ông Bùi Đình Quân – Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự EVNCPC

Chương trình đào tạo được thiết kế gồm 2 phần: lý thuyết (9 ngày) và thực tế (8 ngày). Phần lý thuyết cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức, kỹ năng chủ yếu về quản trị doanh nghiệp, hình thành nhận thức khoa học về quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, là cơ sở tạo nên bản lĩnh của người cán bộ quản lý ở doanh nghiệp với các chuyên đề: kỹ năng quản lý, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị rủi ro, kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng,...

Phần thực tế giúp các học viên hiểu rõ các quy chế quản lý nội bộ của EVN và EVNCPC trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, có thêm kinh nghiệm thực tế trong việc tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình điều hành, sản xuất kinh doanh tại cơ sở qua các chuyên đề như: triển khai và thực thi chiến lược, quản trị nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, quản trị sản xuất, kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng,…

Bên cạnh đó, khóa bồi dưỡng còn là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn hóa kiến thức về quản trị doanh nghiệp cũng như đảm bảo tuân thủ quy định của EVN, EVNCPC về tiêu chuẩn cán bộ.

Ông Nguyễn Anh Tuyên - Hiệu trưởng CPCCEPC

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, ông Nguyễn Anh Tuyên – Hiệu trưởng CPCCEPC chào mừng đại biểu và toàn thể học viên tham dự khai giảng khóa đào tạo. Ông mong muốn các học viên tích cực trao đổi và thảo luận trong quá trình học, tiếp thu kiến thức cốt lõi tốt nhất để sau khóa đào tạo áp dụng vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Đồng thời ông cũng nhắc nhở các học viên tuân thủ nội quy của Nhà trường và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Được biết, chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp luôn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như Tổng công ty Điện lực miền Trung quan tâm tổ chức hàng năm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý. Năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức 2 khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 cho hơn 100 học viên. Và trước đó ngày 22/02/2021, Tổng công ty cũng đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý năm 2021 cho 127 học viên.