Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


CPCCEPC: Tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện văn bản số 138/EVNCPC-TCNS ngày 07/01/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc phát động phong trào đổi mới sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực (ĐT PTNNL), ngày 26/02/2021, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo trong công tác ĐT PTNNL.

Quang cảnh cuộc thi

Mục đích của cuộc thi nhằm giúp công tác ĐT PTNNL trong trường nói riêng và trong toàn ngành điện nói chung liên tục được đổi mới, sáng tạo, triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện cho người lao động chủ động hoàn thiện năng lực cá nhân, tiến tới khả năng tự học, tiếp cận với nguồn tri thức trong EVN và thế giới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Anh Tuyên - Hiệu trưởng CPCCEPC phát biểu khai mạc cuộc thi

Phát biểu khai mạc tại cuộc thi, ông Nguyễn Anh Tuyên - Hiệu trưởng CPCCEPC cho biết: Phong trào đổi mới sáng tạo trong công tác ĐT PTNNL theo văn bản của EVN số 8660/EVN-TCNS ngày 31/12/2020 và văn bản số 138/EVNCPC-TCNS của EVNCPC ngày 07/01/2021 có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển hoạt động đào tạo trong toàn ngành điện. Sau khi nhận được văn bản, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung đã phát động phong trào thi đua đến các Phòng, Khoa trong trường với yêu cầu mỗi đơn vị ít nhất một ý tưởng tham gia dự thi.

Tại cuộc thi, có tổng cộng 08 ý tưởng của cán bộ viên chức, giảng viên các Phòng, Khoa trong trường tham gia. Các tác giả đã trình bày ý tưởng của mình với các nội dung như: xác định các điểm yếu/điểm tồn tại hiện nay trong hoạt động ĐT PTNNL, xác định nhu cầu mới; từ các nhu cầu mới, tìm ra các ý tưởng đổi mới; kiến thiết lại tổ chức, hoạt động để hiện thực hóa ý tưởng đổi mới; đưa ra các chiến dịch hỗ trợ thực hiện ý tưởng; chuẩn bị các nguồn lực như con người, quy trình, công nghệ,... để triển khai thực hiện ý tưởng,…

Kết thúc cuộc thi, nhiều ý tưởng được Ban Giám khảo đánh giá cao, có tính sáng tạo, đổi mới. Các ý tưởng được chọn sẽ gửi tham gia phong trào đổi mới sáng tạo trong công tác ĐT PTNNL tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung trong tháng 3/2021.

Một số hình ảnh khác tại cuộc thi: