Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


Hoạt động Team building HSSV năm 2021

Nhằm tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động trong học sinh sinh viên (HSSV), củng cố, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa HSSV qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo.

Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Với mục đích đó, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) Đoàn trường phối hợp với các trường trong Cụm tổ chức hoạt động Team building trong HSSV với nhiều nội dung hấp dẫn, thu hút được đông đảo HSSV tham gia.

Đoàn viên tham gia Team building đã có sự chuẩn bị, tích cực tham gia các nội dung hoạt động do Ban tổ chức đề ra. Chương trình diễn ra sôi nổi, vui vẻ. Đặc biệt qua chương trình ngoài những kiến thức về công tác Đoàn, Ban tổ chức đã chú trọng công tác giáo dục tinh thần đoàn kết, phương pháp làm việc nhóm và nâng cao tính sáng tạo cho đoàn viên thanh niên.

Nhìn chung chương trình được Ban tổ chức, cán bộ đoàn viên tham gia đánh giá đạt hiệu quả cao, thiết thực và phù hợp với đoàn viên thanh niên. Các nội dung trò chơi nhiều, phong phú và được phân bổ hợp lý.

Một số hình ảnh hoạt động Team building HSSV năm 2021: