Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


CPCCEPC tổ chức huấn luyện trực tuyến an toàn vệ sinh lao động

Sáng ngày 02/07/2021, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trực tuyến cho 80 cán bộ công nhân viên thuộc đối tượng nhóm 4 của Công ty Điện lực Gia Lai trên cầu truyền hình của Công ty, máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh sử dụng nền tảng Google Meet.

CPCCEPC huấn luyện trực tuyến ATVSLĐ cho PC Gia Lai

Theo kế hoạch, CPCCEPC sẽ huấn luyện trực tuyến an toàn vệ sinh lao động cho 754 cán bộ công nhân viên thuộc đối tượng nhóm 1,2,3,4 và 6 của PC Gia Lai từ ngày 02 – 10/7/2021.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức khóa huấn luyện, CPCCEPC đã cử cán bộ giảng viên nghiên cứu nội dung, hiệu chỉnh chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy để phổ biến đến học viên các nội dung theo quy định tại Nghị định 44/NĐ-CP ngày 15/5/2016. Đồng thời, CPCCEPC đã phối hợp với PC Gia Lai để hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ huấn luyện, tài liệu huấn luyện và quản lý học viên tham gia khóa huấn luyện.

Khóa huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ công nhân viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể chủ động phòng ngừa những tai nạn lao động đồng thời hiểu rõ được các tình huống nguy hiểm tiềm tàng tại nơi làm việc có thể dẫn đến tai nạn lao động bất cứ lúc nào; từ đó giúp cán bộ công nhân viên có những biện pháp phòng ngừa tai nạn trong quá trình sản xuất và vận hành các thiết bị.

Bên cạnh đó, giảng viên tích cực liên hệ thực tiễn, tổ chức để học viên thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị lẫn nhau về những vấn đề thường gặp trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị sản xuất; qua đó học viên hiểu sâu hơn về công tác an toàn vệ sinh lao động và ứng dụng có hiệu quả vào công việc tại đơn vị.

Cùng ngày, CPCCEPC cũng đã tổ chức khóa huấn luyện trực tuyến an toàn vệ sinh lao động cho 15 cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Thủy điện An Quang và 71 cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần 30.4 Quảng Ngãi.