Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


CPCCEPC tổ chức khóa đào tạo trực tuyến các chuyên đề kỹ thuật năm 2021

Thực hiện công văn số 5037/EVNCPC-TCNS+KT ngày 22/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tổ chức đào tạo các chuyên đề trong công tác quản lý kỹ thuật, ngày 30/06/2021, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) tổ chức khai giảng đào tạo trực tuyến chuyên đề: Tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối cho 45 học viên viên của các đơn vị trong EVNCPC trên nền tảng Google Meet.

CPCCEPC khai giảng khóa đào tạo trực tuyến các chuyên đề trong công tác quản lý kỹ thuật 2021

Theo kế hoạch, trong đợt này, CPCCEPC sẽ tổ chức đào tạo trực tuyến 03 chuyên đề: Kỹ thuật đo điện trở nối đất cho đường dây và trạm biến áp; đo, kiểm tra chất lượng điện mặt trời áp mái nối lưới; tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối trong thời gian từ 30/06/ - 23/07/2021 với 312 học viên là cán bộ, công nhân kỹ thuật của các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung đăng ký học tập.

Tại khóa đào tạo này, các học viên tham gia sẽ được trang bị, bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng, đồng thời cũng được hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc trong phạm vi liên quan đến chuyên đề đã gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ, qua đó học viên hiểu sâu sắc hơn và có thể áp dụng có hiệu quả vào công việc tại đơn vị, cụ thể:

Chuyên đề kỹ thuật đo điện trở nối đất cho đường dây và trạm biến áp giúp người học có khả năng hiểu các qui chuẩn, qui phạm liên quan đến nối đất nối đất, thực hiện được các phương pháp đo điện trở nối đất cho đường dây và trạm biến áp, sử dụng các máy đo điện trở nối đất, đánh giá thông số đo và đánh giá kết quả…

Chuyên đề đo, kiểm tra chất lượng điện mặt trời áp mái nối lưới giúp người học có khả năng hiểu được các thông số ảnh hưởng chất lượng điện năng; ảnh hưởng của chất lượng điện năng đối với khách hàng sử dụng điện; sử dụng được các thiết bị kiểm tra, phân tích chất lượng điện năng; đo được các thông số điện năng, phân tích đánh giá kết quả đo đạc chất lượng điện năng của hệ thống điện mặt trời…

Chuyên đề tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối giúp người học có khả năng phân tích được các nguyên nhân gây tổn thất điện năng kỹ thuật và tổn thất điện năng phi kỹ thuật, từ đó đưa ra được các biện pháp để giảm thiểu được tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối…

Các giảng viên hướng dẫn thực hành tại hiện trường

Được biết, năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Trung giao Trường cao đẳng Điện lực miền Trung tổ chức đào tạo 11 chuyên đề trong công tác quản lý kỹ thuật cho cán bộ, công nhân kỹ thuật các đơn vị thành viên, các chuyên đề tiếp theo sẽ được tổ chức trong thời gian đến.

Đào tạo trực tuyến vừa góp phần giúp cho CPCCEPC đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo ngắn hạn năm 2021 được EVNCPC giao vừa giúp đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.