Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


Sinh hoạt chuyên môn – Một nội dung quan trọng trong công tác đào tạo

Sáng ngày 04/6/2022, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (TP Hội An, Quảng Nam), Khoa Điện đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn nhằm tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối cuối năm 2022. Dự Tham dự buổi sinh hoạt có ông Nguyễn Anh Tuyên - Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể giảng viên của Khoa.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Trong buổi sinh hoạt, ông Trần Bảo Lộc - Trưởng Khoa Điện đã đánh giá những nhiệm vụ đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó cũng rút ra được những thuận lợi trong công tác đào tạo như: các lớp cao đẳng chính qui, các lớp ngắn hạn học tập trung tại trường, thiết bị phục phục vụ đào tạo đầy đủ, giảng viên có năng lực, nhiệt tình, năng động tiếp cận thiết bị mới và các quy trình quy định có liên quan kịp thời để phục vụ đào tạo, dịch Covid-19 được kiểm soát nên các lớp đào tạo tại các PC và đơn vị ngoài được tổ chức trực tiếp.

Bên cạnh thuận lợi thì cũng phân tích những vấn đề khó khăn: thời gian đào tạo bắt đầu từ đầu tháng 2/2022 tuy nhiên dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên công tác đào tạo tại một số PC phải dừng lại hay lùi thời gian, giảng viên giảng dạy trực tiếp và thường xuyên tiếp xúc với người học nên một số giáo viên đã bị dương tính với Covid-19 nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và kế hoạch đào tạo chung của Khoa và Nhà trường, thời gian đào tạo bồi dưỡng nghề kết thúc trước 31/5/2022 trong thời gian này khóa K17C, K18C tiếp tục triển khai nội dung thực hành của học kỳ II nên kế hoạch giảng dạy thay đổi nhiều.

Ông Nguyễn Anh Tuyên - Hiệu trưởng CEPC tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn cùng các giảng viên khoa Điện.

Song song với việc đánh giá những công việc đã đạt được Khoa Điện cũng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm bao gồm: Giảng dạy theo kế hoạch chung của Nhà trường, đảm bảo tiến độ và chất lượng đào tạo, giảng dạy lớp hotline an toàn, đúng kế hoạch; chuẩn bị giảng dạy 9 chuyên đề kỹ thuật năm 2022, chuẩn bị hiện trường thi thợ giỏi cấp EVNCPC và thi nâng bậc năm 2022, giảng dạy đảm bảo chất lượng lớp QLVHĐD THA&TBA và nghề thí nghiệm điện, giảng dạy các lớp ngắn hạn trong EVNCPC và ngoài EVNCPC theo kế hoạch, tiếp tục lập kế hoạch tự đào tạo và đi thực tế tại đơn vị…. Đây chính là cơ sở để Khoa Điện định hướng cho những sinh hoạt chuyên môn hàng tháng sắp tới.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên môn của các thầy cô Khoa Điện

Sau những phân tích đánh giá và giao nhiệm vụ của Khoa Điện và Nhà trường là phần chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như kiến nghị của các giảng viên để công tác đào tạo sắp tới hiệu quả hơn. Một số kiến nghị của giảng viên chủ yếu liên quan đến các nội dung: Kinh nghiệm giảng dạy bồi dưỡng nghề cho các PC nghề quản lý vận hành TBA 110kV, hướng phát triển kết hợp với các đơn vị ngoài trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; nội dung phiếu công tác phục vụ thi nâng bậc, phiếu công tác điện tử áp dụng tại EVNCPC năm 2021; công tác giảng dạy các lớp bồi dưỡng nghề và các lớp hotline tại trường, đề xuất xây dựng các chương trình đào tạo cho các đối tượng liên quan đến các quy trình mới do EVN ban hành; một số điểm mới trong công tác huấn luyện ATVSLĐ, ATĐ...

Ông Nguyễn Anh Tuyên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung phát biểu chỉ đạo trong buổi sinh hoạt chuyên môn.

Tại buổi sinh hoạt này, Khoa Điện cũng đã nhận được những ý kiến chỉ đạo cũng như nêu ra những nội dung cần thiết của ông Nguyễn Anh Tuyên - Hiệu trưởng Nhà trường để Khoa có thể khắc phục được những khó khăn, phát huy những ưu điểm đã có để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm mà khoa đã đề ra. Ông đánh giá để đáp ứng yêu cầu giảng dạy thì sinh hoạt chuyên môn luôn phải được coi trọng trong công tác đào tạo của Khoa. Đây là cơ hội cho giáo viên được học tập lẫn nhau thông qua hoạt động cùng nhau xây dựng kế hoạch bài học, phân tích bài học, qua đó giúp giáo viên phát triển năng lực chuyên môn, kĩ năng giảng dạy, tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo.


Lê Thị Nhung - Khoa Điện