Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


CPCCEPC: xếp vị thứ nhì trong khối thi đua các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2021-2022

Sáng ngày 13/8/2022, tại trường Cao đẳng Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị Tổng kết khối thi đua các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2021-2022. Tham dự Hội nghị có ông Võ Nguyên Huân, đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Nam, bà Vũ Thị Phương Anh – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Quảng Nam (đơn vị khối trưởng), Thạc sĩ Huỳnh Văn Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (khối phó), cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 7 trường trên địa bàn tỉnh tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Căn cứ theo các tiêu chí chấm điểm và kết quả chấm điểm thi đua của của các trường trong Khối, Hội nghị đã nhất trí bình chọn 3 đơn vị để trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét và đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, gồm: Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung và Trường Đại học Quảng Nam.

Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Quảng Nam (đơn vị khối trưởng), Thạc sĩ Huỳnh Văn Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (khối phó) chủ trì Hội nghị

Khối thi đua các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2021-2022 gồm các trường: Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Quảng Nam, Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Cao đẳng Điện lực miền Trung, Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, Phân hiệu trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam và trường Cao đẳng Thaco. Trong năm học vừa qua, các trường thành viên Khối thi đua đã tham gia rất nhiều hoạt động chung trong phong trào thi đua do tỉnh Quảng Nam tổ chức như: Chia sẻ chương trình đào tạo, Hội thảo khoa học, Hội giảng Giáo dục nghề nghiệp, Hội thi Thiết bị dạy nghề tự làm.v.v.

Mặc dù chịu sự tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng xuyên suốt trong năm học vùa qua, các đơn vị trong khối Thi đua đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch, giao ước thi đua của khối cũng như các văn bản, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về tổ chức phong trào thi đua với yêu nước của địa phương, chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi trường. Phong trào thi đua của Khối thi đua tiếp tục được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực, đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của các tổ chức, phát huy nội lực trong các bộ, công chức, viên chức và lao động tham gia xây dựng đơn vị. Phong trào thi đua đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng trường, từng địa phương, hướng vào ngày kỉ niệm các ngày lễ, ngày lịch sử của đất nước và các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất để phát động phong trào thi đua; các chỉ tiêu thi đua được đặt cụ thể, phù hợp với đặc điểm từng trường. Qua các phong trào thi đã phát huy tính tích cực, hạn chế các biểu hiện tiêu cực, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt công tác chuyên môn và các chỉ tiêu thi đua ở mỗi đơn vị, nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Công tác TĐKT gắn với công tác tổ chức cán bộ, tổ chức cán bộ, tạo động lực cho VC-NLĐ ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nội xung đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo các trường trong Khối ký kết Giao ước thi đua năm học 2022 - 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Nguyên Huân nhấn mạnh các trường cần chú trọng tập trung công tác tuyển sinh, đó là vấn đề sống còn của mỗi cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng trong bối cảnh hiện nay. Ông nhận định “Thi đua - thực chất là quá trình từng trường tự so với bản thân mình trong những năm trước để cải thiện những mặt yếu của đơn vị mình. Đề nghị các trường trong Khối luôn sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác chuyên môn”. Ông cũng lưu ý các thầy cô làm công tác thi đua khen thưởng nên bám sát các quy định của Trung ương, của Tỉnh để triển khai áp dụng, đồng thời căn cứ theo tình hình từng đơn vị để công tác khen thưởng được đảm bảo đúng quy định, đúng quy trình. Đồng thời nội dung các trường tự chấm phải đảm bảo có đầy đủ minh chứng”.