Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 
THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh lịch học các lớp học lại tại giảng đường G2"

 

          Để tạo điều kiện tổ chức thi liên thông Cao đẳng và Đại học, Phòng Đào tạo thông báo cho các lớp học lại tại giảng đường G2 nghỉ học trong tối Thứ Sáu ngày 04/11/2011 và các ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2011 (nhằm Thứ Bảy và Chủ Nhật). Giáo viên giảng dạy sắp xếp lịch dạy bù và thông báo cho học sinh.

          Đề nghị các Khoa giáo viên và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.