Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO
"V/v điều chỉnh phòng học các lớp K3CHL3, K3CVL, K4ĐHL1,2"

 

          Phòng Đào tạo thông báo cho các lớp K3CHL3, K3CVL, K4ĐHL1,2 bắt đầu từ ngày 03/01/2012 chuyển sang học tại các phòng như sau:

 

Thời gian

K3CVL

K3CHL3

K4ĐHL1

K4ĐHL2

03/01-10/02

S-201-G1

C-201-G1

S-202-G1

C-202-G1

 

          Đề nghị các Khoa giáo viên và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.