Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO

Kế hoạch nghỉ tết Nhâm Thìn 2012

Theo tiến độ giảng dạy năm học 2011 – 2012 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung; Phòng Công tác HSSV thông báo một số nội dung cho học sinh, sinh viên (HSSV) hiện đang học tại trường thực hiện như sau:

1. Thời gian nghỉ tết Nhâm Thìn 2012: 03 tuần

Nghỉ từ ngày 16/01/2012  đến hết ngày 05/02/2012.

2. Một số nội dung các lớp phải thực hiện trước khi về nghỉ tết

2.1. Đối với các lớp đã và đang thi học kỳ I

Lớp trưởng và Bí thư chi đoàn có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở HSSV nâng cao ý thức tự học thật tốt, tự ôn tập và tuyệt đối không vi phạm quy chế trong quá trình thi, HSSV phải đảm bảo kết quả học tập suốt khóa học cho chính bản thân (Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị điểm dưới 5 – Trích “Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của Quy chế đào tạo”). Sau khi thi kết thúc học kỳ, Lớp trưởng và Bí thư tổ chức họp lớp, đánh giá kết quả rèn luyện và học tập học kỳ I; xây dựng phương hướng học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2011 – 2012; nhắc nhở HSSV còn nợ học phần, tự ôn tập thật tốt để thi trả nợ.

Lớp trưởng nộp biên bản họp lớp và kết quả chấm điểm rèn luyện về các thầy Quản sinh - Phòng Công tác HSSV (sau khi thông qua GVCN - nếu có).

2.2. Đối với HSSV đang ở nội trú

Thực hiện kế hoạch tổng vệ sinh phòng ở, hành lang và các khu vực xung quanh (theo kế hoạch của Y tế - Phòng Công tác HSSV phân công). Đóng cửa, cắt điện, khóa van nước tổng, tự bảo quản tư trang và đồ đạc cá nhân, HSSV khóa Phòng ở, báo cáo các thầy trực Quản sinh khi về nghỉ tết.

 

 

2.3. Đối với HSSV có nhu cầu ở nội trú trong Học kỳ II năm học 2011 – 2012

Phòng Công tác HSSV đón tiếp và bố trí ở nội trú từ ngày 01/02/2012, thực hiện linh hoạt theo danh sách HSSV đăng ký ở theo lớp, theo ngành học hoặc ở theo nhóm bạn cùng sở thích.

3. Những nội dung HSSV lưu ý thực hiện khi về nghỉ tết tại địa phương và vào lại trường học tập

3.1. Khi về nghỉ tết tại địa phương, HSSV phải thực hiện

Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước; Không đốt pháo; Không uống rượu bia quá chén; Không tham gia các tệ nạn xã hội như cờ bạc, đua xe …; khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đảm bảo an toàn theo quy định.

3.2. Sau khi nghỉ tết vào lại trường học tập, HSSV phải thực hiện

          * Đến trường học tập đúng thời gian quy định: Lịch học bắt đầu từ thứ hai, ngày 06/02/2012 (HSSV theo dõi Lịch học trên Website nhà trường).

          * Thông báo với phụ huynh về các khoản kinh phí phải nộp học kỳ II năm học 2011 – 2012 bao gồm: Kinh phí đào tạo; tiền phòng ở, tiền ăn.

          * Nộp các khoản Kinh phí đào tạo; phí nội trú (nếu ở nội trú) cho Phòng Tài chính – Kế toán Nhà trường ngay từ tuần đầu vào học để tránh mất mát hoặc chi tiêu cá nhân quá đà.

Ghi chú: Yêu cầu Lớp trưởng thông báo kịp thời cho HSSV trong lớp biết để thực hiện./.                                           

    P.PHÒNG CTHSSV

Nơi nhận:                                                              

- P1, P2, P5;

- Các lớp trong trường;

      - Lưu: P3.                                                                                            

Ngô Văn Tuấn